Zelfreflectieformulier

Zelfreflectie is een onderdeel van de praktijkexamens en toetsen voor de auto (categorie B). Het dwingt je om kritisch te kijken naar je ontwikkeling als automobilist. Je vult het formulier Zelfreflectie vooraf in, bijvoorbeeld thuis of tijdens een rijles.

Je geeft het formulier aan het begin van je examen of toets aan je examinator. Die bekijkt je antwoorden pas ná de uitslag en bespreekt ze dan samen met jou. Het formulier telt dus niet mee voor de uitslag van je examen.

 

Klik hier om het rdw-zelfreflectieformulier te downloaden