Nieuws

Als je meedoet aan het experiment 2ToDrive heb je een coach nodig die jou tot je 18e verjaardag gaat begeleiden tijdens het autorijden. In dit artikel lees je aan welke voorwaarden een coach moet voldoen.

Een coach coacht waar nodig. Hij is geen rijinstructeur, geeft je geen les en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. Hij moet tot je 18e jaar verplicht met je meerijden, als jij autorijdt.

Een coach moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Hij of zij

  • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands personenautorijbewijs;
  • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
  • staat ingeschreven in de Nederlandse gemeentelijke basisadministratie (GBA);
  • mag 4 jaren voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
  • mag 4 jaren voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
  • mag 4 jaren voorafgaand aan de aanvraag van de begeleiderspas geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
  • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
  • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Uitzondering: WRM-pas

Heeft een coach een WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) dan hoeft deze niet minstens 5 jaar een rijbewijs in bezit te hebben of 27 jaar te zijn.

Ben je nog geen 18 jaar en wil je graag starten met je rijopleiding? Dat kan uiteraard. Wij geven je voldoende bijgeleiding om voor je 18de je rijbewijs te behalen. Zodra je een intake les bij ons volgt, zullen wij niet alleen aan jou, maar ook aan je ouders stap voor stap uitleggen wat 2ToDrive inhoudt en hoe jij hier het beste mee om kan gaan.