Nieuws

De Lockdown is verlengd. Wat nu?

Gisteren tijdens de persconferentie heeft de Minister President een verlenging van de Lockdown aangekondigd voor ten minste 3 weken.  De Lockdown zal in dat geval op 10 februari 2021 beëindigd zijn. Wat betekent dit?

Dat betekent dat we onze doelstelling om de RijbewijsApp open te stellen voor het online inplannen van rijlessen op 13 januari 2021 voor alle leerlingen niet gehaald hebben. Dat betekent verder dat de reeds her ingeplande Tussentijdse Toetsen, Praktijkexamens en Rijtesten in de verlengde lockdownperiode komen te vervallen en opnieuw gereserveerd moeten worden . De ingeplande Tussentijdse Toetsen, Praktijkexamens en Rijtesten vlak na  de verlengde lockdownperiode moeten wederom worden herzien , indien nodig geannuleerd, om vervolgens opnieuw bij het CBR gereserveerd te kunnen worden. 

Verder worden alle ingeplande rijlessen van leerlingen, waarvan nog geen Toets of Praktijkexamen is gereserveerd, deze week nog geannuleerd

Toch is er enigszins goed nieuws. De manier waarop we (her)opstarten is zeer effectief! De voorbereidingen die de rijschool genomen heeft om op 20 januari  van start te kunnen gaan zou geresulteerd hebben in een optimale bezetting van de beschikbare tijd. Dat is belangrijk om de doorlooptijd zo efficiënt mogelijk te maken. De gekozen weg voor de (her)opstart, houden we dus vast!

De komende dagen gaat de rijschool zich verdiepen in het her plannen van alle tussentijdse toetsen en praktijkexamens. Op deze manier krijgen we meer inzicht en kunnen we alle leerlingen in week 3 (de week van 18 januari)  meer duidelijkheid geven dan dat we nu kunnen doen. 

Tot dan is het nog even afwachten.