Nieuws

Rijschool breidt maatregelen tegen Coronavirus uit.

Update geplaatst op vrijdag 13 maart 2020

Op 12 maart jl. heeft het RIVM besloten dat maatregelen die al golden voor Noord-Brabant, nu ook gelden voor de rest van Nederland.

Er werd nogmaals uitdrukkelijk verzocht dat elke inwoner van Nederland zich strikt houdt aan de volgende maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen:

  1. Was regelmatig je handen. (Zeker voor aanvang van de rijles!)
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. (in de lesauto is dat je linker elleboog!)
  3. Gebruik papieren zakdoekjes.
  4. Geen handen schudden.
  5. Blijf thuis als je verkoudheidsklachten, of verhoging/koorts hebt.

Onder verkoudheidsklachten wordt verstaan: hoesten, niezen, snotterig zijn en/of een loopneus hebben.

Heb jij een van de bovengenoemde klachten? Zeg dan je rijles(sen) af! Deze geannuleerde rijlessen zullen niet van je tegoeden in het pakket worden afgeschreven en worden niet extra gefactureerd. Ook niet als de annulering van de rijles binnen twee werkdagen van de geplande lesdag plaatsvindt.

Ook het CBR neemt extra maatregelen.

Zo mag de instructeur niet meer aanwezig zijn bij de praktijkexamens. Bij tussentijdse toetsen geldt er (nog) geen verbod. Ondanks dat worden de opleiders vriendelijk, doch nadrukkelijk verzocht om niet aanwezig te zijn in de lesauto. De instructeurs van de rijschool zullen daarom ook niet meerijden met de toetsen. Wel zullen zij aanwezig zijn tijdens het voor- en nagesprek.

Voor alle andere extra maatregelen die het CBR onlangs genomen heeft, verwijzen we je door naar de site van het CBR.  Vooral leerlingen die een theorie-examen, tussentijdse toets of een praktijkexamen reeds in de agenda hebben staan, is deze informatie nuttig: https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/extra-maatregelen-tegen-coronavirus.htm

Heb jij binnenkort een toets of een praktijkexamen? Neem dan geen risico en zorg ervoor dat je zeker de genoemde adviezen m.b.t de hygiëne opvolgt en zoek bovendien geen drukke plekken op waar grote mensenmassa’s samenkomen.
Het CBR laat kandidaten met genoemde verkoudheidsklachten en/of koorts NIET op examen gaan.

Extra maatregelen die de rijschool neemt:

  1. Per direct zal er maar 1 leerling tijdens de rijles aanwezig zijn in de lesauto.
  2. Na elke rijles zullen alle delen in de cockpit die met de handen worden aangeraakt gereinigd worden met alcohol. Vervolgens te worden droog geveegd met telkens een schoon papier. Hiermee wordt getracht de cockpit te ontsmetten.
  3. Vanaf heden kun je de door jezelf ingeplande rijlessen tot voor twee dagen voor aanvang van de rijles, zelf annuleren via de Rijbewijsapp of via rijlesplanner.nl. Voorheen was dat 7 dagen.

Dit betekent dat wanneer je les begint, er geen andere leerling in de auto aanwezig is en wanneer je rijles afgelopen is, je geen andere leerling meer ophaalt. Alleen jij en jouw instructeur zullen aanwezig zijn in de lesauto tijdens de rijles.

Planmatig heeft dit wel wat gevolgen: het tijdstip van de reeds ingeplande rijlessen zullen door de rijschool gewijzigd worden. Hiervan krijg je een bevestiging per mail. De rijschool draagt er zorg voor dat de tijden niet al te veel afwijken van de reeds geplande afspraak, maar kan dat niet garanderen. In een enkel geval zal er zelfs een rijles door de rijschool geannuleerd moeten worden. Uiteraard wordt dit tot een minimum beperkt.

Ingeplande rijlessen tot en met vrijdag 10 april worden gewijzigd.

Voor de leerlingen die op maandag 16 maart en dinsdag 17 maart afspraken hebben staan, daarvan zijn de rijlessen reeds gewijzigd. Afspraken vanaf woensdag 18 maart, zullen op zaterdag 14, of zondag 15 maart aangepast worden.

Controleer of het gewijzigde tijdstip van de rijles ook jou uitkomt. Is dat niet het geval, hierbij het vriendelijke verzoek om e.e.a. zo te regelen dat dit wel voor je mogelijk is. Als het echt niet anders kan, app je instructeur. Hij zal dan telefonisch contact met je opnemen om te kijken naar andere mogelijkheden.

Praktische info...

Geplande rijles afzeggen of heb je vragen?

Email de rijschool of stuur een tekstbericht aan je instructeur. Gelieve geen telefonisch contact op te nemen, tenzij de noodzaak hiervan erg hoog is.

Wil je een rijles afzeggen op de lesdag zelf?

Altijd opbellen! Tijdens het rijles geven wordt er namelijk zo min mogelijk door de instructeur op de telefoon gekeken. Je afmelding zou makkelijk gemist kunnen worden.

Handige links:

Preventieve maatregelen CBR

Extra maatregelen CBR tegen Coronavirus

Website van het RIVM

Nieuwsbericht Rijschool: Vorige mededeling over het Coronavirus

Nog even dit...

Je merkt dat bedrijven, zowel groot als klein, scholen, verenigingen en andere organisaties de handen in eigen boezem steken om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen dan wel te vertragen. Dat is mooi, want als dat niet gedaan zou worden, zou het Coronavirus ‘de vrije loop’ krijgen. Een ongecontroleerde escalatie zou geen scenario meer zijn, maar een feit. Van wat er dan gebeurd hebben we op dit moment genoeg voorbeelden.

De rijschool wil je bedanken voor het in acht nemen en het handelen naar de adviezen van het RIVM. Mede dankzij jou hebben we een eerlijke kans tegen de verdere verspreiding van dit verschrikkelijke virus. Blijf je zelf dus verantwoordelijk opstellen en blijf regelmatig je handen wassen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen en blijf thuis als je verkoudheidsklachten of koorts hebt. Zonder deze bijdrage van jou, kunnen organisaties nog zoveel maatregelen treffen, maar zal het virus de overhand krijgen.

Nogmaals ontzettend bedankt!